Praktisk information

Praktisk information

Pris

Prisen pr. barn afhænger af antal søskende. Følgende er skolepenge pr. barn pr. måned for skoleåret 2019/2020:

  • 1. barn: 1.590 kr.
  • 2. barn: 1.450 kr.
  • 3. barn: 1.150 kr.
  • 4. barn: gratis

Der betales månedsvis forud i 12 måneder pr. år.
I tillæg til skolepenge betales der 400 kr. pr. måned pr. barn til den obligatoriske madordning.
Skoleåret regnes fra 1. august til 31. juli.

Se flere detaljer i vores officielle Alleroed-Privatskole-Takstblad-2019-20

Klassernes størrelse

Der er maksimalt 24 børn i hver klasse. Vi er en to-sporet skole med 0. – 9. klasse med ca. 480 elever.

Opsigelsesvarsel

Der er 3 måneders opsigelsesvarsel til den 1. i måneden for udmeldelse af skolen, dvs. løbende måned + 90 dage. De sidste 3 måneder på skolen modregnes således i de forudbetalte skolepenge.
En plads i SFO’en kan opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i måneden, dvs. løbende måned + 30 dage.

Skolens vedtægter

Vedtægter for Allerød Privatskole findes her.

Trafikpolitik

Skolens trafikpolitik kan læses nederst på siden “Det lovpligtige” – klik her.

Rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge på skolens matrikel.

Ringetider

Dagen begynder i Atrium, hvor hele skolen samles til morgensang.
Herefter følger nedenstående dagsprogram og ringetider.

08:00 – 08:10 Fælles morgensang
08:10 – 08:55
08:55 – 09:40
Formiddagspause
10:00 – 10:45
10:45 – 11:30
Fælles frokost
12:20 – 13:05
13:05 – 13:50
Eftermiddagspause
14:00 – 14:45
14:45 – 15:30

Ferier

Skoleåret 2019/2020*

Efterårsferie  14. okt. – 18. okt. 2019
Juleferie  20. dec. 2019 – 1. jan. 2020
Vinterferie  10. feb. – 14. feb. 2020
Påskeferie 6. apr. – 13. apr. 2020
Store bededag 8. maj 2020
Kr. Himmelfart 21. maj – 22. maj 2020
Pinseferie  1. jun. 2020
Grundlovsdag 5. jun. 2020
Sommerferie 29. jun. 2020

*De nævnte dage er inklusive